Deň: 28. decembra 2017

Spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o. Bratislava vznikla v máji 1997, vtedy ešte so 100% majetkovou účasťou akciovej spoločnosti Geofyzika Brno a.s., ktorá mala v svojom odbore podnikania na území Slovenskej republiky viac ako 45-ročnú tradíciu, vďaka vždy modernému technickému zázemiu a vysokej odbornosti svojich pracovníkov. Na tieto tradície, hlavne spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o. nadväzuje a rozvíja ich vlastnou […]