Spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o. Bratislava vznikla v máji 1997, vtedy ešte so 100% majetkovou účasťou akciovej spoločnosti Geofyzika Brno a.s., ktorá mala v svojom odbore podnikania na území Slovenskej republiky viac ako 45-ročnú tradíciu, vďaka vždy modernému technickému zázemiu a vysokej odbornosti svojich pracovníkov. Na tieto tradície, hlavne spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o. nadväzuje a rozvíja ich vlastnou činnosťou.

 

Spoločnosť GEOSPEKTRUM s.r.o
ponúka nasledujúce činnosti:

hydrogeologický prieskum
inžinierskogeologický prieskum

 

Hlavné zameranie:

 • vypracovanie hydrogeologických štúdií s potenciálnymi oblasťami pre všetky druhy podzemných vôd
 • vypracovanie hydrogeologických posudkov pre čističky odpadových vôd
 • vypracovanie projektov pre realizáciu hydrogeologického prieskumu obyčajných, minerálnych, termálnych a geotermálnych vôd
 • vyhľadávanie prírodných, pramenitých, dojčenských, balených pitných a minerálnych vôd pre plniarne
 • vyhľadávanie prírodných liečivých vôd pre kúpele
 • vyhľadávanie termálnych vôd pre aquaparky
 • vyhľadávanie geotermálnych vôd pre vykurovanie skleníkov, budov a iných zariadení
 • spracovanie podkladov pre uznanie prírodných minerálnych vôd a prírodných liečivých vôd
 • numerické modelovanie pre stavebné odvodňovanie
 • budovanie databáz a GIS aplikácii
 • výpočty množstiev podzemných vôd
 • návrh ochranných pásiem, revízie ochranných pásiem
 • spracovanie prevádzkových pokynov pre vodárenské, prírodné liečivé a prírodné minerálne zdroje
 • monitorovanie kvality a kvantity podzemných vôd
 • odber a vzorkovanie podzemných vôd pre režimové pozorovanie
 • transformácia prieskumných vrtov na vodné stavby pre vodárenské využitie, plniarne, aquaparky
 • realizácia hydrogeologických vrtov, studní a záchytných zariadení
 • inžinierskogeologický prieskum líniových a plošných objektov
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť nasledujúce HTML značky a atribúty:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>